Copyrights

Copyrights van Bloemerie Den Hof

Vrijwel alle teksten, foto’s en illustraties, Copyright: bloemeriedenhof.nl. Alle rechten voorbehouden.
Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bloemerie den Hof informatie (teksten en foto’s daaronder begrepen) via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.
Een groot aantal afbeeldingen die gebruikt zijn op deze website zijn eigendom van Bloemenbureau Holland en zijn met toestemming gebruikt.
Broncodes, databaseontwerp, content management systeem en design, Copyright: bloemeriedenhof.nl